บริษัท เบรนนิคส์ เทคโนโลยี จำกัด

ประกอบธุรกิจจำหน่ายและให้บริการอุปกรณ์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม ได้แก่
  • - มอเตอร์ไฟฟ้าชนิดต่างๆ ทั้งกระแสครงและกระแสสลับ DC Motor , AC Motor , Slipring Motor
  • - อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์หรืออินเวอร์เตอร์ DC Drive , VSD or Inverter
  • - ระบบเซอร์โว มอเตอร์ อินเวอร์เตอร์ และอุปกรณ์ควบคุมระบบเซอร์โว Servo System
  • - ระบบควบคุมอัตโนมัติ PLC , HMI
  • - อุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเครื่องจักรและขบวนการผลิต
  • - ให้บริการเกี่ยวกับการควบคุมขับเคลื่อนมอเตอร์ ตั้งแต่ให้คำปรึกษา ติดตั้ง แก้ไขปัญหาหน้างาน งานซ่อม
  • - จัดอบรมเกี่ยวกับการควบคุมมอเตอร์และระบบควบคุมอัตโนมัติในการประยุกต์ใช้งานต่างๆ

SIEMENS V90 SERVO DRIVE AND SERVO MOTOR

SIEMENS SERVO DRIVE V90 Inverter Motor Servo รุ่นใหม่จากSiemens โดยเป็นรุ่นServo รุ่นเล็กสุดของSiemens ใช้งานง่าย ราคาถูก ใช้ได้ทั้งไฟ3เฟสและ1เฟส สินค้ามีStock พร้อมจำหน่าย ออกแบบ เปลี่ยนรุ่น ...[more]

SIEMENS SIMOREG DC MASTER DCM

SIEMENS DC CONVERT สำหรับควบคุม DC MOTOR รุ่นใหม่ล้าสุดจากSiemens 6RA80 มาแทนรุ่น 6RA70 ส่วนในรุ่น 6RA70 ทางบริษัทเบรนนิคส์ เทคโนโลยี ยังคงมีSpare Part สำหรับงานซ่อมให้บริการลูกค้า 

...[more]