บริษัท เบรนนิคส์ เทคโนโลยี จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2532 โดยกลุ่มวิศวกรผู้ชำนาญงานทางด้านไฟฟ้า อีเล็กทรอนิกส์ ระบบควบคุมและอีเล็กทรอนิกส์กำลัง ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าได้แก่ ระบบควบคุมอัตโนมัติ มอเตอร์ ระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ในโรงงานอุตสหกรรม ปัจจุบันบริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของผลิตภัณฑ์ SIEMENS เรามีสินค้าที่เก็บไว้พร้อมที่จะจัดส่งและให้บริการสำหรับการใช้งานอย่างเพียงพอ

บริษัทฯ มีงานบริการเป็นที่ปรึกษา รับปรับปรุงเครื่องจักรหรือขบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มกำลังผลิต ลดการใช้พลังงาน ด้วยบุคลากรที่มีความพร้อม มีการพัฒนาความรู้และทักษะอย่างต่อเนื่อง ยังมีงานบริการหลังการขายเช่น การติดตามดูผลหลังการใช้งาน งานซ่อม งานบำรุงรักษาและจัดอบรมในเรื่องที่เกี่ยวกับการขับเคลื่อนมอเตอร์ทั้งทฤษฏีและปฏิบัติ ปัจจุบันมีลูกค้าที่ไว้วางใจ ใช้สินค้าและบริการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องมากมายในหลากหลายอุตสหกรรม เช่น อุตสหกรรมโลหะ ปูน กระเบื้อง กระดาษ ปิโตรเคมี ไม้ ยาง น้ำตาล บรรจุภัณฑ์ ยานยนต์ อีเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ

ด้วยประสบการณ์ที่สะสมมายาวนาน ทำให้เรามีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคและเข้าใจรับรู้ความต้องการของลูกค้า บวกกับอุปกรณ์ที่มีคุณภาพความน่าเชื่อถือในระดับโลก ผลที่ได้คือทางเลือกที่มอบประโยชน์สูงสุด ผลงานที่สมบูรณ์แบบ ตามมาตรฐานวิศวกรรมและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานอย่างแท้จริง