บริษัทฯ มีทีมงานที่มีประสบการณ์ทางด้านไฟฟ้าและระบบควบคุมที่พร้อมตอบรับความต้องการของผู้ใช้บริการ ดังต่อไปนี้

  • งานติดตั้งและทดสอบ Drive ทั้ง DC Drive, AC Drive และ Servo Drive
  • งานวิเคราะห์ หาสาเหตุ ซ่อมแซม ในกรณีมีความผิดปกติกับมอเตอร์หรือ Drive
  • งานวิเคระห์การใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อหาแนวทางและวิธีการในการประหยัดพลังงาน
  • งานบริการตรวจบำรุงรักษาเครื่องจักรและระบบไฟฟ้า
  • งานให้คำปรึกษา วิจัยพัฒนา ออกแบบ อุปกรณ์ควบคุมหรือแสดงผล ตามที่ผู้ใช้บริการต้องการ
  • งานบริการหลังการขาย ได้แก่การรับประกัน งานซ่อม ฯลฯ
  • การอบรมในเรื่องเกี่ยวกับการขับเคลื่อนมอเตอร์ทั้งทฤษฏีและปฏิบัติ